94433 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94433 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
23 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 298 | 0 |
แชร์ :

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94433 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ