16466 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้จริยธรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 16466 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้จริยธรรม
21 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 178 | 0 |
แชร์ :

16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 16466 รายการที่ 13 ตอนที่ 4 กรณีศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้จริยธรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ