16466 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อควรระวังในการนำระบบตัวชี้วัด (KPI) มาใช้

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 16466 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อควรระวังในการนำระบบตัวชี้วัด (KPI) มาใช้
21 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 194 | 0 |
แชร์ :

16466 การประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 16466 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ข้อควรระวังในการนำระบบตัวชี้วัด (KPI) มาใช้

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ