93442 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของเสียงพูดและกิริยาอาการในการพูด

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93442 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของเสียงพูดและกิริยาอาการในการพูด
7 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 541 | 0 |
แชร์ :

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของเสียงพูดและกิริยาอาการในการพูด

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ