93442 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 ขั้นการระบุโครงการและขั้นการคัดเลือกเบื้องต้น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93442 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 ขั้นการระบุโครงการและขั้นการคัดเลือกเบื้องต้น
6 กุมภาพันธ์ 2567 | 0:00 | 724 | 0 |
แชร์ :

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช รายการที่ 7 ตอนที่ 1 ขั้นการระบุโครงการและขั้นการคัดเลือกเบื้องต้น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ