33456 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนของไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนของไทย
15 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 511 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 33456 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนของไทย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ