33456 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33456 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
15 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 458 | 0 |
แชร์ :

33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33456 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายการที่ 3 ตอนที่ 2 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ