99323 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมไพธอน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99323 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมไพธอน
1 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 960 | 0 |
แชร์ :

99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล รายการที่ 1 ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้เขียนโปรแกรมไพธอน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ