99323 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การประยุกต์โปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาไพธอน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99323 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การประยุกต์โปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาไพธอน
22 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 800 | 0 |
แชร์ :

99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล รายการที่ 5 ตอนที่ 2 การประยุกต์โปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาไพธอน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ