93442 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93442 รายการที่ 4 ตอนที่ 4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
1 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 865 | 0 |
แชร์ :

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช รายการที่ 4 ตอนที่ 4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการจัดกา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ