93442 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและอัตราความเสี่ยงของโครงการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93442 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและอัตราความเสี่ยงของโครงการ
19 มกราคม 2566 | 0:00 | 1036 | 0 |
แชร์ :

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช รายการที่ 12 ตอนที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและอัตราความเสี่ยงของโครงการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ