52406 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 สถานการณ์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการคุณภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52406 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 สถานการณ์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 888 | 0 |
แชร์ :

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ รายการที่ 6 ตอนที่ 2 สถานการณ์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการจัดกา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ