52406 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52406 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 761 | 0 |
แชร์ :

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทรายการที่ 13 ตอนที่ 2 การจัดการระบบสารสนเทศสาธารณสุข

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ