91368 รายการที่ 19 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91368 รายการที่ 19 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร
11 กันยายน 2566 | 0:00 | 873 | 0 |
แชร์ :

91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิต รายการที่ 19 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ