91368 รายการที่ 12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและการประเมินคุณภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91368 รายการที่ 12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและการประเมินคุณภาพ
3 สิงหาคม 2566 | 0:00 | 689 | 0 |
แชร์ :

91368 การส่งเสริมการจัดการผลิตและผลผลิต

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91368 การส่งเสริมการจัดการผลิตและผลผลิต รายการที่ 12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและการประเมินค

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ