32735 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 งานที่มีมาตรฐานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรตามแนวคิดการผลิตแบบลีน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32735 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 งานที่มีมาตรฐานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรตามแนวคิดการผลิตแบบลีน
22 มิถุนายน 2566 | 0:00 | 339 | 0 |
แชร์ :

32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-32735 ปฐมนิเทศ

19 ก.ย. 2561, 16:00 | 7871

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ