32735 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้าและความมีเสถียรภาพตามแนวคิดการผลิตแบบลีน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32735 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้าและความมีเสถียรภาพตามแนวคิดการผลิตแบบลีน
22 มิถุนายน 2566 | 0:00 | 539 | 0 |
แชร์ :

32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนินงาน ตอนที่ 2 การมุ่งเน้นลูกค้า ความมีเสถียรภาพแบบลีน การจัดการคุณภาพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-32735 ปฐมนิเทศ

19 ก.ย. 2561, 16:00 | 7874

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ