90204 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 90204 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
16 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 658 | 0 |
แชร์ :

90204 การพื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 90204 การพื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและก

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ