90204 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 90204 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน
19 เมษายน 2566 | 0:00 | 637 | 0 |
แชร์ :

90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ