80410 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80410 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐ
11 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 713 | 0 |
แชร์ :

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ รายการที่ 2 ตอนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่และประสบการณ์ของนักบริหารงานภาครัฐ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ