80410 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 กรณีศึกษากระบวนการนโยบายการศึกษาในประเทศไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80410 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 กรณีศึกษากระบวนการนโยบายการศึกษาในประเทศไทย
25 เมษายน 2566 | 0:00 | 598 | 0 |
แชร์ :

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ รายการที่ 12 ตอนที่ 2 กรณีศึกษากระบวนการนโยบายการศึกษาในประเทศไทย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ