60120 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60120 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
1 มีนาคม 2566 | 0:00 | 542 | 0 |
แชร์ :

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 10 ตอนที่ 2 การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ