60120 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 รายได้ประชาชาติและการวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60120 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 รายได้ประชาชาติและการวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1 มีนาคม 2566 | 0:00 | 486 | 0 |
แชร์ :

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 60120 อาจารย์ ดร.ดวงพร ทรัพ หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รายการที่ 9 ตอนที่ 1 รายได้ประชาชาติและการวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ