51109 รายการที่8ตอนที่ 4 หลักการการพยาบาลพื้นฐาน การสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพและผู้รับบริการ และการบันทึกข้อมูลและสารสน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51109 รายการที่8ตอนที่ 4 หลักการการพยาบาลพื้นฐาน การสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพและผู้รับบริการ และการบันทึกข้อมูลและสารสน
19 มกราคม 2566 | 0:00 | 447 | 0 |
แชร์ :

51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่8 ตอนที่ 4 หลักการการพยาบาลพื้นฐาน การสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพและผู้รับบริการ และการบันทึกข้อมูลและสารสนเทศ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-51109 ปฐมนิเทศ

14 ธ.ค. 2564, 02:55 | 1684

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ