51109 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ขั้นตอนการให้อาหารทางสายยางด้วยวิธีโบลัส (bolus feeding) กับผู้

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51109 รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ขั้นตอนการให้อาหารทางสายยางด้วยวิธีโบลัส (bolus feeding) กับผู้
12 มกราคม 2566 | 0:00 | 198 | 0 |
แชร์ :

51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51109 การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 12 ตอนที่ 4 ขั้นตอนการให้อาหารทางสายยางด้วยวิธีโบลัส (bolus feeding) กับผู้

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

1-51109 ปฐมนิเทศ

14 ธ.ค. 2564, 02:55 | 1336

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ