97436 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในกิจกรรมการผลิต

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในกิจกรรมการผลิต
11 มกราคม 2566 | 0:00 | 617 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 97436ปัญญาประดิษฐ์สำรายการที่ 7 ตอนที่ 3 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในกิจกรรมการผลิต

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ