97436 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97436 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
11 มกราคม 2566 | 0:00 | 646 | 0 |
แชร์ :

97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97436 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ