96414 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การสืบทอดคลาส การห่อหุ้มและเมธอดที่มีการใช้ที่หลากหลาย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96414 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การสืบทอดคลาส การห่อหุ้มและเมธอดที่มีการใช้ที่หลากหลาย
4 มกราคม 2566 | 0:00 | 784 | 0 |
แชร์ :

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการที่ 11 ตอนที่ 3 การสืบทอดคลาส การห่อหุ้มและเมธอดที่มีการใช้ที่หลากหลาย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ