96414 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างผังงาน และการเขียนรหัสเทียม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 96414 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างผังงาน และการเขียนรหัสเทียม
24 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 632 | 0 |
แชร์ :

96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการที่ 2 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างผังงาน และการเขียนรหัสเทียม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ