91470 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดคลังความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91470 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดคลังความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
17 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 715 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 4 ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดคลังความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ