91470 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91470 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา
2 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 785 | 0 |
แชร์ :

91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รายการที่ 3 ตอนที่ 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ