94329 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 หลักการที่ต้องกระทำในการประกอบการธุรกิจการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 94329 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 หลักการที่ต้องกระทำในการประกอบการธุรกิจการเกษตร
11 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 832 | 0 |
แชร์ :

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการ รายการที่ 11 ตอนที่ 2 หลักการที่ต้องกระทำในการประกอบการธุรกิจการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ