31410Module 13 แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้าง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31410Module 13 แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้าง
20 กันยายน 2565 | 0:00 | 724 | 0 |
แชร์ :

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31410Module 13 แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการจัดการงานก่อสร้าง

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ