31410 Module 04 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของอาคารเพื่อความยั่งยืน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31410 Module 04 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของอาคารเพื่อความยั่งยืน
20 กันยายน 2565 | 0:00 | 811 | 0 |
แชร์ :

31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน Module 04 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของอาคารเพื่อความยั่งยืน

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ