30212 รายการที่ 6 การทดสอบค่าเฉลี่ย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30212 รายการที่ 6 การทดสอบค่าเฉลี่ย
1 กันยายน 2565 | 0:00 | 678 | 0 |
แชร์ :

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ รายการที่ 6 การทดสอบค่าเฉลี่ย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ