30212 รายการที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 30212 รายการที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
1 กันยายน 2565 | 0:00 | 845 | 0 |
แชร์ :

30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 30212 คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ รายการที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ