32338 เรื่อง กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32338 เรื่อง กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1090 | 0 |
แชร์ :

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32338 เรื่อง กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แทรเวล ลิ้งค์ แอนด์ เซอร์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ