32338 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32338 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
18 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 1008 | 0 |
แชร์ :

32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ