93467 การผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ:กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 93467 การผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ:กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
16 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 1128 | 0 |
แชร์ :

93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ การผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพ:กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ