93467 การผลิตส้ม:กรณีศึกษาสวนส้มบริษัทนันธาวรรณฟูดส์,สวนส้มธนาธร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 93467 การผลิตส้ม:กรณีศึกษาสวนส้มบริษัทนันธาวรรณฟูดส์,สวนส้มธนาธร
16 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 1286 | 0 |
แชร์ :

93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ การผลิตส้ม:กรณีศึกษาสวนส้มบริษัทนันธาวรรณฟูดส์ สวนส้มธนาธร


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ