80212 การมีส่วนร่วมในการบริหารทางภาครัฐของประชาชนและบริการสังคม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80212 การมีส่วนร่วมในการบริหารทางภาครัฐของประชาชนและบริการสังคม
10 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 425 | 0 |
แชร์ :

80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมในการบริหารทางภาครัฐของประชาชนและบริการสังคม


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ