80212 การบริการการปกครอง การบริหารจัดการสมัยใหม่และระบบสารสนเทศในการบริหารภาครัฐ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชารัฐศาสตร์ / 80212 การบริการการปกครอง การบริหารจัดการสมัยใหม่และระบบสารสนเทศในการบริหารภาครัฐ
10 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 542 | 0 |
แชร์ :

80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชารัฐศาสตร์
Keyword : 80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ การบริการการปกครอง การบริหารจัดการสมัยใหม่และระบบสารสนเทศในการบริหารภาครัฐ


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ