33442 การจัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รายการที่ 2

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33442 การจัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รายการที่ 2
9 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 2489 | 0 |
แชร์ :

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33442 การจัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รายการที่ 2


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ