33442 การจัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รายการที่ 1

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33442 การจัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รายการที่ 1
9 มิถุนายน 2565 | 0:00 | 3135 | 0 |
แชร์ :

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รายการที่ 1


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ