สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 8 การให้เหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 8 การให้เหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรม
15 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 1292 | 0 |
แชร์ :

สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล หน่วยที่ 8 การให้เหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ