สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / สอนเสริม 41463 หน่วยที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
15 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 1542 | 0 |
แชร์ :

สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบา

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : สอนเสริม 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิ หน่วยที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ