97217 ปฐมนิเทศชุดวิชา พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 97217 ปฐมนิเทศชุดวิชา พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 850 | 0 |
แชร์ :

97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 97217 ปฐมนิเทศชุดวิชา พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ