99704 ปฐมนิเทศชุดวิชา คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 99704 ปฐมนิเทศชุดวิชา คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
12 มีนาคม 2565 | 0:00 | 237 | 0 |
แชร์ :

99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Keyword : 99704 ปฐมนิเทศชุดวิชา คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ