93442 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานเพื่อผลิตพืชและสถานการณ์แรงงาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 93442 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานเพื่อผลิตพืชและสถานการณ์แรงงาน
26 มีนาคม 2567 | 0:00 | 290 | 0 |
แชร์ :

93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 93442 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานเพื่อผลิตพืชและสถานการณ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ