52406 รายการที่ 5 ตอนที่ 4 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐในงานสาธารณสุข

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / 52406 รายการที่ 5 ตอนที่ 4 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐในงานสาธารณสุข
27 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 609 | 0 |
แชร์ :

52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keyword : 552406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ รายการที่ 5 ตอนที่ 4 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาค

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ